Monthly Archive: januar 2015

Sklenitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Pogajalci Skupnosti občin Slovenije so na več kot petnajstih vsebinskih sestankih s predstavniki različnih ministrstev, tudi z ministrstvom za finance, vseskozi opozarjali na že obstoječe nezadostno financiranje občin, preneseno zakonodajo brez ustreznih finančnih sredstev,...