Pravna pomoč

Pravna zaščita oziroma pomoč je temeljna pravica člana Sindikata občin Slovenije (v nadaljevanju SIOS). V SIOS imajo člani, ki so člani sindikata SIOS vsaj 6 mesecev, pravico do brezplačne pravne pomoči s področja delovnega, kazenskega in civilnega prava, s prioritetnim poudarkom na delovnem pravu in varstvu pravic iz delovnega razmerja.

V primeru zaščite pravic iz delovnega razmerja, pravne pomoči in potrebe po pravnem zastopanju se člani SIOS obrnite na predsednika ali generalnega sekretarja SIOS.

V kolikor bo v konkretnem primeru potrebno angažiranje pooblaščenega odvetnika SIOS, na predlog predsednika SIOS o tem presodi ter odloči Upravni odbor SIOS. V zvezi s tem članu poda ustrezna navodila za zaščito pravic iz delovnega razmerja predsednik SIOS oziroma po njegovem pooblastilu generalni sekretar SIOS.

Član mora podati pisno vlogo za pravno pomoč oziroma zastopanje, če gre za takšno naravo pravne pomoči, da mora pomoč odobriti Upravni odbor SIOS.