O nas

Ustanovitev Sindikata občin Slovenije je posledica dejstva, da v dosedanjem obstoju Republike Slovenije zaposleni v slovenskih občinah nismo imeli svojega predstavnika, ki bi suvereno in verodostojno nastopil pred delodajalcem, in sicer z zahtevami po varovanju in zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in pravic v povezavi z delom.

V Sloveniji še vedno ni kolektivne pogodbe za dejavnost občinskega delovanja, kljub temu, da so kolektivne pogodbe v Republiki Sloveniji temelj za določanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja. Navedeno vsekakor predstavlja primer slabega zastopanja interesov vseh zaposlenih v slovenskih občinah.

Zaposleni v slovenskih občinah verjamemo, da lahko Sindikat občin Slovenije učinkoviteje deluje za naše interese, kot če se deluje za vse interese zaposlenih v javnem sektorju skupaj. Samo nekaj ciljev lahko zasledujemo skupaj, večine pa ne, saj se tako lahko pozablja na pomen in učinkovitost vseh zaposlenih v občinah in podjetjih v občinski lasti. Naše delo bo zagotovo kvalitetno, učinkovito in usmerjeno na tiste cilje, ki do sedaj še niso bili doseženi, a so za delo na tem področju zelo pomembni.