Kako postati član

Član sindikata lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega statuta in upravnemu odboru poda ustrezno pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata. Član Sindikata občin Slovenije lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Zaposleni se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave Sindikata občin Slovenije. Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Potrebno je izpolniti in podpisati pristopno izjavo ter jo poslati na elektronski naslov info@sios.si ALI na naslov:

Sindikat občin Slovenije

Razlagova 22

2000 Maribor

 in si ogledati Statut Sindikata občin Slovenije.