Kako postati član

Član sindikata lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega statuta in upravnemu odboru poda ustrezno pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata. Član Sindikata občin Slovenije lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Zaposleni se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave Sindikata občin Slovenije. Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Potrebno je izpolniti in podpisati pristopno izjavo ter jo poslati na elektronski naslov info@sios.si ALI na naslov:

Sindikat občin Slovenije

p.p. 7

2204 Miklavž na Dravskem polju

 in si ogledati Statut Sindikata občin Slovenije.

Pristopno izjavo lahko izpolnite tudi preko spleta. V najkrajšem možnem času vam bomo na vaš elektronski naslov poslali tudi sporočilo s katerim boste lahko potrdili, da ste res vi izpolnili pristopno izjavo.

PRISTOPNA IZJAVA NA SPLETU