Monthly Archive: december 2017

Praznično voščilo

“Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.” (John Ruskin) Spoštovani člani in članice Sindikata občin Slovenije, ponovno je pred nami čas, ko vstopamo v najlepši,...

Niste napredovali, pa bi morali? Ukrepajte!

V zadnjih dneh se na nas obračajo številni člani, ki še vedno niso prejeli aneksov za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pa bi jih morali! V skladu s 4. členom ZUPPJS17...