Gradivo

Na predavanjih o komunikaciji, stresu, prehrani in gibanju, so se uporabljale naslednje drsnice (PowerPoint prosojnice):

 

GIBANJE IN PREHRANA

 

KOMUNIKACIJA IN STRES

 

PRIMERI DOMAČE IN TUJE DOBRE PRAKSE

 

Projekt “Krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.