Category: Seje upravnega odbora SIOS

SIOS 2020

Prva seja upravnega odbora SIOS

Upravni odbor Sindikata občin Slovenije je na svoji prvi seji soglasno sprejel sklep, da znaša višina mesečne članarine 0,6 % od bruto mesečne plače oziroma prejemka, za vse ostale člane (upokojeni člani, člani, ki...