Članstvo

Višina mesečne članarine znaša 0,6 % od bruto mesečne plače oziroma prejemka, za vse ostale člane (upokojeni člani, člani, ki so brezposelni, in člani na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka) pa znaša mesečni pavšal 5,00 eur.