Pravice članstva

Sindikat svojim članom zagotavlja naslednje pravice:

  • varovanje, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja postavljen v manj ugoden položaj, šikaniran ali kako drugače diskriminiran,
  • pravno varstvo – pravno svetovanje in zastopanje,
  • pomoč mediatorja pri sporih, ki jih lahko rešimo s pomočjo mediacije,
  • posebno varstvo pravic sindikalnih zaupnikov,
  • pogajanja v imenu vseh zaposlenih v občinah na vseh ravneh delovanja sindikata.

 Več pravic najdete tudi v Statutu Sindikata občin Slovenije.