Mediacija

Mediacija ali posredovanje je oblika alternativnega reševanja sporov in pomeni postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora.

Prednost mediacije je vsekakor, da probleme rešuje hitro, uspešno, učinkovito in brez zavlačevanja, ter da sporno razmerje uredi v celoti ter zagotavlja trajno rešitev spora, kar pomeni, da je vsaka od sprtih strank ob uspešni mediaciji zmagovalka.

Mediacija se je v Sloveniji v zadnjih letih že uveljavila kot metoda reševanja sporov po mirni poti na številnih področjih, vsekakor pa mnogo premalo na področju sporov na delovnem mestu. Zato si bo Sindikat občin Slovenije prizadeval čim več sporov na delovnem mestu razrešiti z mediacijo, torej na miren način. Če bo potrebno, bomo aktivirali tudi strokovnjake iz področja mediacije.