Vizitka

Ime: SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE

Skrajšano ime: SIOS

Sedež: Razlagova 22, 2000 Maribor

Telefon: 031 65 18 67

Elektronska pošta: info@sios.si

Status: SINDIKAT

Št. odločbe MDDSZ: 10100-4/2014-3

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 8266 590

Matična številka: 2493934

Davčna številka: 33744734

Davčni zavezanec: NE