Pristopna izjava

Na spodnji povezavi si lahko prenesete pristopno izjavo Sindikata občin Slovenije.

Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na elektronski naslov info@sios.si ALI na naslov

Sindikat občin Slovenije, Razlagova 22, 2000 Maribor.

PRISTOPNA IZJAVA SIOS

Višina mesečne članarine znaša 0,6 % od bruto mesečne plače oziroma prejemka, za vse ostale člane (upokojeni člani, člani, ki so brezposelni, in člani na porodniškem dopustu ali na dopustu za nego in varstvo otroka) pa znaša mesečni pavšal 5,00 eur.