Okvirna časovnica projekta

APRIL 2015

 • priprava dokumentacije za projekt ZZZS
 • pošiljanje prošnje za podporo projekta na občine

MAJ 2015

 • prijava na projekt ZZZS – Varovanje zdravja na delovnem mestu

JUNIJ 2015

 • informacija s strani ZZZS o uspehu na razpisu
 • organiziranje dela za začetek projekta

JULIJ 2015

 • oblikovanje vprašalnika za delodajalca – občino

AVGUST 2015

 • oblikovanje vprašalnika za zaposlene

SEPTEMBER 2015

 • pošiljanje vprašalnikov in zbiranje odgovorov
 • vprašalnika pošljemo po elektronski pošti
 • vprašalnika tudi umestimo na spletno stran

OKTOBER IN NOVEMBER 2015

 • zbiranje odgovorov in motiviranje za oddajo vprašalnikov
 • sinteza, obdelava in analiza podatkov in rezultatov

DECEMBER 2015 – MAREC 2016

 • priprava zaključnega dokumenta analize dejanskega stanja in priprava skrajšane verzije
 • pregled obstoječih domačih in tujih dobrih praks in priprava publikacije

APRIL 2016 – JUNIJ 2016

 • priprava, organizacija in izvedba usposabljanja za vodstvene delavce
 • priprava, organizacija in izvedba usposabljanja za zaposlene
 • nabor občin za izvedbo pilotnega projekta
 • oblikovanje programa promocije zdravja na delovnih mestih z navedbo in predlogi konkretnih ukrepov
 • prenos modelov dobrih praks
 • informiranje in obveščanje javnosti

JUNIJ 2016 – SEPTEMBER 2016

 • izvajanje pilotnih projektov v dveh občinah
 • izvedba evalvacije
 • informiranje in obveščanje javnosti

OKTOBER 2016

 • izdaja publikacije
 • priprava končnih poročil.

 

Projekt “Krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.