Monthly Archive: avgust 2014

SIOS 2020

Prva seja upravnega odbora SIOS

Upravni odbor Sindikata občin Slovenije je na svoji prvi seji soglasno sprejel sklep, da znaša višina mesečne članarine 0,6 % od bruto mesečne plače oziroma prejemka, za vse ostale člane (upokojeni člani, člani, ki...

SIOS 2014

Odločba o hrambi statuta SIOS

Dne 14.08.2014 smo prejelo obvestilo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo odločbo, s katero se Statut Sindikata občin Slovenije hrani pri naveden ministrstvu pod zaporedno številko 214.

SIOS 2014

Ustanovitev Sindikata občin Slovenije

Dne 5.8.2014 je bilo na ustanovitvenem sestanku sindikata občin Slovenije ugotovljeno, da potrebujemo takšen sindikat ter da se sprožijo vsi postopki, ki so potrebni za njegovo ustanovitev.