Ustanovitev Sindikata občin Slovenije

SIOS 2014
SIOS 2014

Dne 5.8.2014 je bilo na ustanovitvenem sestanku sindikata občin Slovenije ugotovljeno, da potrebujemo takšen sindikat ter da se sprožijo vsi postopki, ki so potrebni za njegovo ustanovitev.