Priročnik

V sklopu projekta smo pripravili priročnik “Promocija zdravja na delovnem mestu v slovenskih občinah”, ki je razdeljen na tri sklope: za vodstvo občin, za zaposlene, primeri dobrih praks. Priročnik vsebuje tudi osnovne informacije o projektu in ZZZS-ju kot sofinancerju projektnih aktivnosti.

Priročnik v elektronski obliki najdete na spodnji povezavi:

PRIROČNIK ZA SLOVENSKE OBČINE.

Pripravil: Sindikat občin Slovenije, 2016.

 

Projekt “Krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih občinah” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.