Monthly Archive: februar 2015

SIOS2015

Pravica do jubilejne nagrade

Ker se v praksi večkrat dogaja, da župani/županje zaposlenim bodisi ne priznajo pravice do jubilejne nagrade, bodisi nanjo “pozabijo” ali pa si napačno razlagajo pravico do pridobitve jubilejne nagrade, na kratko predstavljamo osnove instituta...