Nova višina regresa za prehrano s 1.7.2022

Regres za prehrano s 1.7.2022
Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105.
Glede na ta količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2022 dalje 4,94 evra.
Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim znaša regres 3,52 evra.
Znesek velja do 31. decembra 2022.

You may also like...