PREDSTAVITEV REFORME SISTEMA NAGRAJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV

SIOS 2020
SIOS 2020

Dne 22.1.2020 je na Ministrstvu za javno upravo potekal posvet glede nagrajevanja delovne uspešnosti v javnem sektorju, pri čemer naj bi bile novosti pri nagrajevanju zaposlenih dorečene v prvi polovici letošnjega leta.

Po pripravi sprememb in njihovi predstavitvi sindikatom sredi lanskega leta so si na MJU vzeli čas, da so jih na terenu preverili in po ministrovih navedbah naleteli na “kar dober odziv”. Delodajalci so njihove ideje pohvalili, zdaj želijo pritegniti še gospodarstvo. Če jih bo to javno podprlo, verjame, da bodo ob takšnem konsenzu uspešni.

Kaj bi se spremenilo?
Osnovne rešitve je predstavil generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar. Opozoril je, da zdajšnji sistem dopušča, da ima nekdo za 48 odstotkov višjo osnovno plačo kot drug zaposlen, ki opravlja isto delo.

Na vladni strani želijo odpraviti letno ocenjevanje, ki je zdaj podlaga za napredovanje, in sicer skupaj za 10 plačnih razredov. Po novem bi napredovali avtomatično, a v daljšem časovnem obdobju in največ za pet plačnih razredov. Vpeljali pa bi variabilno nagrajevanje, za kar bi bilo namenjenih bistveno več sredstev, posameznik pa bi lahko za delovno uspešnost prejel do 30 odstotkov osnovne plače mesečno.

Kot poudarjajo na ministrstvu, namen predlaganih sprememb, o katerih potekajo usklajevanja s sindikati javnega sektorja, ni zmanjševanje sredstev za plače v javnem sektorju, ampak večja možnost variabilnega nagrajevanja po zgledu nekaterih drugih držav članic EU-ja in uspešnih slovenskih podjetij.

Sindikat občin Slovenije

You may also like...