Regres za letni dopust za leto 2016

SIOS2016
SIOS2016

V prihodnjih dneh bodo vsi zaposleni v slovenskih občinah z majsko plačo prejeli regres za letni dopust za leto 2016.

Uslužbenci, ki so uvrščeni:
– do vključno 30. plačnega razreda, dobijo regres v znesku 790,73 evra;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, dobijo regres v znesku 696 evrov;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, dobijo regres v znesku 450 evrov;
– od 51. plačnega razreda, dobijo regres v znesku 350 evrov.

Vsi navedeni so bruto zneski.
Za primere, ko je javni uslužbenec v letu 2016 že napredoval v višji plačni razred a zaradi zamika pravice do plače zaradi tega še nima višje plače, je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, po katerem dobiva plačo na zadnji dan meseca aprila 2016.

Sindikat občin Slovenije

You may also like...