Vročina na delovnem mestu

SIOS2023

SPOŠTOVANE USLUŽBENKE/USLUŽBENCI SLOVENSKIH OBČIN!

Na Sindikat občin Slovenije se v zadnjih dneh ponovno obračajo zaposleni iz slovenskih občin, da na delovnem mestu ob tej vročini delajo v nemogočih pogojih. Vročini so najbolj izpostavljeni predvsem delavci, ki delajo na prostem, to so predvsem zaposleni v režijskih obratih, ki delo opravljajo na občinskih cestah, v parkih, na športnih objektih itd.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih “vročih delovnih prostorih”, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme.

Ob daljšem obdobju visokih temperatur lahko pride do utrujenosti oziroma izčrpanosti, glavobola, zmanjšanje delovnih zmožnosti, v najhujšem primeru pa celo do vročinske kapi oziroma toplotnega udara. Delo v vročini je lahko nevarno. Človeško telo mora vzdrževati telesno temperaturo približno 37 stopinj Celzija, če pa se začne pregrevati, lahko pride do toplotnega stresa.

Ko pa smo priča tako hudim toplotnim obremenitvam, kot jih beležimo zadnjih nekaj dni, je 28 stopinj Celzija marsikje nemogoče vzdrževati.

Župani in županje ter direktorji in direktorice občin so kot odgovorne osebe delodajalca v tem primeru dolžni delavcem, ki delajo na višjih temperaturah od 28 stopinj Celzija, zagotovi ustrezno toplotno udobje ter sprejeti potrebne ukrepe. Ker običajno ne gre za stalno preseganje dovoljene temperature, lahko delodajalec izvede tudi začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. Med temi ukrepi so običajno najpogostejši organizacijski, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa.

Na tem mestu še enkrat naprošamo vse odgovorne v občinah, da pri organizaciji dela namenijo vso potrebno pozornost zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev v teh poletnih mesecih in pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe za varno delo.

V kolikor vam delodajalec ne zagotavlja ustreznih pogojev, se lahko vsi obstoječi pa tudi novi člani Sindikata občin Slovenije, ki boste to še postali, obrnete na nas (email: info@sios.si) in bomo ustrezno ukrepali pri vašem delodajalcu. Če se zadeve ne bodo ustrezno uredile, bomo obvestili pristojno inšpekcijo.

SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE

You may also like...