Pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS se nadaljujejo

SIOS 2016
SIOS 2016
Na zadnji seji pogajalske komisije, 11.4.2016, je sindikalna stran predstavila nov pogajalski predlog o postopnem sproščanju preostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju. Preostali ukrepi, ki se nanašajo na regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (KDPZ) ter na redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, naj bi se po njihovem predlogu sprostili do vključno leta 2019. Na formulo, ki jo je z namenom določitve dopustnega okvira rasti stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2020 predlagala vladna stran, in po kateri naj bi se stroški dela v javnem sektorju poviševali tako, da vsako leto ne presežejo nominalne rasti BDP zmanjšane za 1,5 o.t., sindikalna stran ne pristaja. V sindikatih menijo, da njihov predlog glede sproščanja preostalih ukrepov v obdobju 2017 – 2019 istočasno pomeni tudi mejo možne rasti stroškov dela v tem obdobju, kar pa pomeni, da bi glede na vladni predlog stroški dela v letu 2017 presegli dovoljen okvir za 138 mio € in v letu 2018 za 53 mio €.

Zadnji predlog vladne strani pomeni, da bi se stroški dela v letu 2017 povečali za 110 mio € (gre za učinek, ki je posledica že dogovorjene sprostitve plačne lestvice in izplačila že dogovorjenih napredovanj iz leta 2016), v letu 2018 bi se masa tako povečala za 68 mio €, v letu 2019 za 114 mio € in v letu 2020 za 110 mio €. Skupno povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2020 znašalo 402 mio € ali 8,9%.

Zadnji predlog sindikalne strani pa pomeni, da bi se masa stroškov dela v letu 2017 povečala za 248 mio €, v letu 2018 za 125 mio € in v letu 2019 za 90 mio €. Skupno povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2019 znašalo 463 mio € ali 10,2%.

Sindikalni predlog tako za obdobje 2017 do 2019  predvideva skupno povečanje mase stroškov dela za 463 mio €, kar pomeni glede na vladni predlog za kar 171 mio € večje povečanje mase za stroške dela. Povečanje mase za stroške dela bi namreč po vladnem predlogu za triletno obdobje od 2017 do 2019 znašalo 292 mio €.

Vir: MJU

You may also like...