Pomembna zmaga javnih uslužbencev glede ureditve vračila preveč izplačanih plač

SIOS2017
SIOS2017

Tako Sindikat občin Slovenije kot ostali sindikati smo dosegli pomembno zmago nad državo glede dosedanje ureditve vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem.

NEKAJ IZSEKOV:
Ob upoštevanju odločitve Vrhovnega sodišča RS se javnemu uslužbencu oz. funkcionarju nezakonita določba akta, s
katerim je bila določena njegova plača, uskladi z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, sprememba pa ima učinek le za naprej in delodajalec v teh primerih vračila preveč izplačanih plač od zaposlenega ne more zahtevati.
Zaposleni ne bo več vračal preveč izplačane plače v primerih, ko je imel v pogodbi o zaposlitvi oz. odločbi ali sklepu, če gre za funkcionarja, določeno napačno plačo in je napačno izplačilo plače posledica napačne določitve plače.
Predlagamo, da delodajalci v sodnih postopkih, ki so še v teku, se pa nanašajo na napačno izplačilo plače, ki je posledica nezakonito določene plače v pogodbi o zaposlitvi, odločbi oz. sklepu, če gre za funkcionarja, vložene tožbe umaknejo. Prav tako predlagamo, da delodajalci ne sklepajo novih dogovorov o načinu vračila preveč izplačanih plač in ne vlagajo tožb v primerih, ko je napačno izplačilo plače posledica napačne določitve plače v pogodbi o zaposlitvi, odločbi oz. sklepu.

Spodaj najdete tako sodbo Vrhovnega sodišča kot sistemsko pojasnilo Ministrstva za javno upravo.

Sodba Vrhovnega sodišča – VEČ

Sistemsko pojasnilo MJU – VEČ

Sindikat občin Slovenije

You may also like...