Regres v letu 2017 za javni sektor

REGRES 2017

Višina regresa v javnem sektorju je odvisna od tega v katerem plačnem razredu so javni uslužbenci in funkcionarji na zadnji dan meseca aprila letošnjega leta.

Višina regresa glede na plačni razred znaša:

do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 EUR;

od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR;

od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 EUR;

od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 EUR.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj letošnje leto.

You may also like...